00

days


00

hours


00

minutes


00

secondsHovedsponsor

 «Go Green – Go Arctic» - Bærekraftkonferansen på Helgeland!


Vi skal sette fokus på vår tids viktigste utfordring - Hva vil klimaendringene bety for den arktiske delen av verden, og hva kan vi gjøre for å bidra til en mer bærekraftig fremtid ?

Konferansen skal skape dialog, samspill og kompetansebygging. Og vi ønsker å løfte frem og formidle nye og innovative løsninger, slik at de gode eksemplene kan etterfølges av flere bedrifter på Helgeland og i Norden.

Gjennom en aktuell og troverdig måte skal konferansen legge til rette for paneldebatter og diskusjoner som får frem flere sider av de utfordringene vi står overfor - og hvordan de kan løses.

Go Green Go Arctic er et samarbeid mellom Nord Universitet, Kunnskapsparken Helgeland og Visit Helgeland.


Program


09:30 - 10:00: Registrering og Kaffe

10:00 - 10:10: Åpning 

10:10 - 10:40: "Nok Bullshit" v/Brita Staal 

10:40 - 11:25: "Verden på vippepunktet" v/Dag Olav Hessen

11:25 - 11:45: "Hvordan bruke reiselivet til å utvikle det samfunnet vi vil ha?" v/ Hanne Lykja 

11:45 - 12:30: LUNSJ

12:30 - 13:00: Tone Bekkestad 

13: 00 - 13:20: "Bærekraftig reiseliv i praksis" v/ Knut Perander 

13:20 - 13:50: INDIGO v/Krister Salamonsen

13:50 - 14:10: Pause

14:10 - 14:40 FREYR v/ Frode Hvattum

14:40 - 15:15: Paneldebatt

15:15: Avslutning